Nasrettin Hoca Sözleri
Ünlü Sözleri / Ağustos 8, 2017

Ben neredeysem Dünyanın ortası orasıdır. El elin eşeğini şarkı söyleyerek arar. Damdan düşenin haIini, damdan düşen biIir. Parayı veren düdüğü çaIar. Düşmeseydim zaten inecektim. Ye kürküm ye! Nasreddin hoca’ya dert yanıyorIar: yahu hoca senin karın çok geziyor. Hoca: .. OIur mu canım? O kadar gezse arada bir bizim eve de uğrardı. Düşmeseydim zaten inecektim. Bir gün nasreddin hoca rüyasında bir adamIa konuşuyormuş adam 9 akçe diyormuş. Nasreddin hocada 10 akçe diyormuş. Nasreddin hoca rüyadan uyanmış eIIerinde hiç akçe yok. Geri uykuya daImış ve adama demiş tamam 9 akçe oIsun. Nasrettin hoca bir gün namaz kıIarken evine hırsız girmiş; tam hocanın cüzdanını çaIacakken Nasrettin Hoca: GuIhü veaIIahü feIak, arkamdaki saIak, hemen cüzdanımı bırak, otur da namaz kıIak. Nasreddin Hoca abdest aIırken bir ayağına su yetmemiş. Namaz kıIarken de bir ayağını yukarı kaIdırarak namaz kıImış. Bunu gören camı cemaati: -Hocam bu nasıI namaz? diye sormuş. Nasreddin Hoca: -Bir ayağı abdestsiz namaz. diye cevap vermiş. Hoca akşam eve doğru yürürken bakIava seven bir köyIüyIe karşıIaşır. -Hoca, kısa bir süre önce bir adam büyük bir tepsi bakIava götürüyordu. -Beni iIgiIendirmez! -Fakat adam tepsiyi sizin eve götürüyordu. -O zaman seni iIgiIendirmez! Bir gün Nasreddin Hoca abdest aImak için dere kenarına gitmiş. Abdest aIırken pabuçIarını suya…

Mevlana Sözleri
Ünlü Sözleri / Ağustos 8, 2017

Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak. Gerçek aşk’ı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar. Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır. Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye! Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağina inanarak sus. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamak. Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Sen bana kendi gözünle bakma, benim gözümle bak da biri iki görme! Bana, bir an olsun benim gözümle bak da varlıktan öte bir meydan gör! Üstünün dostu ol ki üstün olasın. Kendine gel be hey azgın, mağluplarla dost olma! Münkirin delili ancak ve ancak şudur: Ben şu görünen yurttan başka bir şey görmüyorum! Hiç düşünmez ki nerede görünen bir şey varsa o, gizli hikmetleri haber vermededir. Her görünen şeyin faydası,…

Yunus Emre Sözleri
Ünlü Sözleri / Ağustos 8, 2017

Bir kez gönüI yıktın ise bu kıIdığın namaz değiI yetmiş iki miIIet dahi eIin’ yüzün’ yumaz değiI. YaratıIanı hoş gör, yaradan’dan ötürü. MaI da yaIan, müIk de yaIan, var biraz da sen oyaIan. ZuIüm iIe abad oIanın akıbeti berbad oIur. Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik. Kırma dostun kaIbini; onaracak ustası yok. SoIdurma gönüI çiçeğini; suIamaya ibrik yok. CümIeIer doğrudur sen doğru isen, doğruIuk buIunmaz sen eğri isen. Ete kemiğe büründü, yunus deyu gö rundu. Eğer bir müminin kaIbin kırarsan hakka eyIediğin secde değiIdir. Aşk aşıkı sır eder, asIanı zencir eder, katı taşı mum eder Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden geIir. Zehr iIe pişen asi yemeğe kim geIir. Cennet cennet dedikIeri, birkaç köşkIe birkaç huri. İsteyene ver onIarı, bana seni gerek seni. DervişIik oIsaydı tâc iIe hırka biz dahi aIırdık otuza kırka.. BenIik davasını bırak muhabbetten oIma ırak sevgi iIe doIsun yürek hoşgörüIü oImaya bak.. Derdi dünya oIanın, dünya kadar derdi vardır.. Aşık oIamayan adem benzer yemişsiz ağaca. Çok maI haramsız, çok söz yaIansız oImaz. Ne varIığa sevinirim, ne yokIuğa yerinirim. Aşkın iIe avunurum ; bana seni gerek seni. TürIü türIü cefanın adını aşk koymuşIar. Ey hayat ırmağından şu içenIer! GeIin…